snelgeldlenenVaak komt de nood aan lenen onverwacht en is het belangrijk dat je dus snel geld lenen kunt. Zeker wanneer het om kleine bedragen gaat zoals voor de aankoop van een ijskast, onbetaalde rekeningen of een onverwachte kost speelt tijd een grote rol. Gelukkig kunnen deze kleinere kredieten ook in een mum van tijd beklonken zijn. Online kunnen ze vaak al binnen een paar uur afgesloten zijn en heb je het geld de dag erop al op je rekening staan. En wanneer het nog sneller moet, vind je zelfs leenkantoren die de geleende som de dag zelf cash naar je toe brengen. Hou er echter wel rekening mee dat snel vaak synoniem staat voor duur. Kredieten die binnen een uurtje geregeld zijn, komen meestal met een erg hoog jkp en je betaalt dus een behoorlijke prijs voor die snelheid.

Onderhandse lening

Een ander type financiering dat erg snel geregeld kan worden, is de onderhandse lening. Hier betreft het een krediet tussen twee partijen waarbij geen controle gebeurd bij de nationale bank en een zwarte lijstvermelding dus geen invloed heeft. Deze financiering wordt overwegend aangeboden door privépersonen en betreft nagenoeg altijd kleine bedragen.Het is zeker een goed alternatief als je snel geld lenen moet. Er wordt een officieel contract opgemaakt dat de ontlener indekt tegen wanbetalingen en de som wordt onmiddellijk uitgekeerd. De prijs ligt hoog, maar er komt weinig administratie en bureaucratie bij kijken.

Mini-lening

Een andere snelle kredietvorm is de mini-lening. Dit krediet dat vaak ook door leenkantoren of banken aangeboden en kent ook geen controle bij de nationale bank. Het gaat hier om bedragen van een paar honderd euro en korte terug betaaltermijnen. De intresten zijn hoog, maar gezien de kleine som valt dat aan het einde van de rit nog mee. Het bedrag kan ook dadelijk geïnd worden na ondertekeningen van de contracten en kan dus binnen een uurtje geregeld worden wanneer nodig.

Een aanbieder van kleine leningen is de Cofidis website