Simulatie-investeringskredie1Voor je een investeringskrediet afsluit, wil je wellicht nagaan wat de meest interessante lening is voor jouw bedrijf. Hierbij gaat het niet enkel om de keuze van aanbieder, maar ook bedrag, termijn en voorwaarden.

Investeringskrediet online simuleren

Een eerste mogelijke manier om een investeringskrediet te simuleren is via een online module. Dit soort modules vind je bij de meeste kredietaanbieders. Maar er zijn enkel nadelen. Ten eerste heeft niet iedere aanbieder een online simulatietool, het kan dus dat je enkele zeer interessante voorstellen mist, daarnaast zijn niet alle tools voorzien van alle mogelijke details en opties, dit geeft een vertekend en onvolledig beeld. Online simulaties zijn wel nuttig om een eerste zicht op je mogelijkheden te krijgen en het aantal aanbieders die de moeite waard zijn terug te dringen tot een aantal dat te bezoeken valt. Je kan er dus heel wat tijd mee besparen.

Rechtstreeks bij de bank simuleren

Naast de online modules kan je ook rechtstreeks bij de bank binnenstappen en daar een simulatie vragen. Nadelen hiervan is de tijd die je moet investeren. De meeste banken vragen om eerst een afspraak te maken voor je een simulatie laat uitvoeren. Zo kan de bank vooraf alvast wat mogelijkheden voor je onderzoeken alsook bespreken welke uitzonderringen toegelaten kunnen worden. Eens je afspraken zijn vastgelegd, moet je toch makkelijk op een uur per bank rekenen. Wanneer je dus veel simulaties wil vergelijken, ben je al snel een paar weken verder. Het voordeel zijn de persoonlijke service, onderhandelingsmogelijkheden en nauwkeurigheid van de simulaties.

Aanbieders vergelijken

Wanneer je alle simulaties in handen hebt, kan je beginnen vergelijken. Zorg er wel voor dat je appels met appels vergelijkt. Je dient dus steeds hetzelfde bedrag te hebben, dezelfde termijnen en dezelfde voorwaarden. Pas dan weet je of je een goede prijs hebt gekregen. Zijn het voornamelijk de voorwaarden die je wilt vergelijken, dan kijk je best na welke bank het meest tegemoet komt aan je wensen en de grootste flexibiliteit aan de dag legt. Vraag ook eens na welke mogelijkheden er zijn wanneer je na een paar jaar nog een investering wilt uitvoeren en de huidige lening nog lopende is.

Diverse simulaties bij één aanbieder

Behalve aanbieders kan je ook leningen vergelijken. Eén aanbieder zal je verschillende voorstellen doen waarbij de termijn of het ontleende bedrag verschillen. Ook deze voorstellen kan je naast elkaar leggen om te zien welke oplossing de meest gunstige is.