De rentevoet van het investeringskrediet is heel wat lager dan bijvoorbeeld een rentevoet voor een autolening of persoonlijke lening. Toch wil dat niet zeggen dat een investeringskrediet goedkoop is. De reden van de lage rente is dezelfde als bij een hypothecaire lening. Het bedrag is zo hoog, dat zelfs een lage rente een behoorlijk winst genereert voor de ontlener. Gemiddeld kan je rekenen op zo’n vijf procent. Maar dit varieert natuurlijk per aanbieder. Vaak daalt de rente nog verder wanneer het ontleende bedrag de hoogte in gaat. Hoe meer je leent, hoe goedkoper je lening wordt, maar hoe meer je in werkelijkheid terugbetaald gezien het om een procentuele daling gaat en geen nominale daling.
De laagste rentevoet zoeken

rentevoetWil je zo goedkoop mogelijk lenen, dan dien je op zoek te gaan naar de laagste rentevoet die je voor een investeringskrediet kunt vinden. Belangrijk is wel dat je steeds dezelfde informatie hanteert om correct te kunnen vergelijken. Het bedrag moet steeds identiek zijn, maar ook de looptijd en het type lening dat je afsluit. Je zal snel merken dat de verschillen niet erg groot zijn. Er zijn gemiddelde rentevoeten waar nagenoeg alle aanbieders van het investeringskrediet rond zullen schommelen. Toch kan een klein verschil je heel wat geld besparen. Uiteindelijk is een klein percentage van een zeer groot bedrag nog steeds een behoorlijk grote som. Daarom kan je best steeds het effectieve bedrag berekenen en je niet blind staren op percentages.

 Mogelijkheid tot herzieningen

Ook de flexibiliteit van een bank is zeker niet te onderschatten. Wanneer je een investeringskrediet afsluit, is het niet ondenkbaar dat je binnen een paar jaar de lening wilt laten herzien omdat je nog een investering wenst te maken. Op dat ogenblik wil je wellicht een bedrag bij lenen bovenop het lopende krediet. De rentevoet zal niet meer dezelfde zijn en het is niet onbelangrijk om vooraf informatie te vragen over de wijze waarop dit benadert zal worden. Niet elke bank legt dezelfde flexibiliteit aan de dag wanneer het over een extra lening of samenvoegen van leningen gaat.

 Kosten ten opzichte van opbrengsten

Natuurlijk is de bedoeling van een investering dat ze geld genereert en niet enkel geld kost. Wellicht heb je voordien een schatting gemaakt over de mogelijke opbrengsten. Wanneer je dan weet wat de rentevoet of kosten van het investeringskrediet zijn, kan je nagaan op welke termijn de investering zichzelf terugverdiend zal hebben en winstgevend wordt.