maximaallenen1Het bedrag dat je maximaal kan lenen, is afhankelijk van je vaste maandelijkse uitgaven en inkomsten en je gezinssituatie. Over het algemeen kan je ervan uitgaan dat je tot 1/3 van je beroepsinkomen kunt lenen, op voorwaarde dat je verder geen enkele kost hebt. In werkelijkheid natuurlijk hebben we allemaal een huur of hypotheek te betalen,ook een wagen, een andere lening, een kredietlijn, alimentatiekosten of een andere wederkerende vaste kost die voldaan moet worden. Om dus een idee te krijgen van je leencapaciteit dien je eerst al deze vaste kosten in beeld te brengen. Hetzelfde doe je voor je inkomsten. Hierbij denk je natuurlijk eerst aan je loon, maar ook alimentatiegelden, bijberoep, kindergeld en dergelijke komen in aanmerking. De kunst is om ervoor te zorgen dat je hele financiële situatie zo duidelijk en volledig mogelijk in kaart is gebracht.

 Welke inkomsten tellen mee?

Wanneer het om een krediet gaat, tellen alle inkomsten mee die je kunt bewijzen. Voor je loon is dit eenvoudig. Maandelijks krijg je een loonbrief waarop alle details van je inkomst vermeld staan. Niet enkel het bruto en netto inkomen, maar ook de tijd die je al actief bent bij je werkgever, je paritair comité en of je iemand ten laste hebt. Andere inkomsten zijn niet altijd even eenvoudig aan te tonen. Voor alimentatie en kindergeld kan je de betrokken partijen om een schriftelijk bewijs vragen, maar een sporadische bijverdienste is al heel wat moeilijker aan te tonen. Indien deze inkomsten steeds op dezelfde rekening worden uitbetaald, kan een afschrift van je rekening wel helpen.

 Welke kosten tellen mee?

Gelukkig gelden dezelfde regels waar het je kosten betreft. Je huur of hypotheek kan je aantonen aan de hand van een huurcontract, maar bij de meeste banken is het voldoende om deze informatie gewoon mee te geven zonder echt bewijs. Blijf wel eerlijk, anders loop je het risico om meer te lenen dan je eigenlijk kunt betalen en daar krijg je op termijn alleen maar spijt van. Variabele kosten zoals water, elektriciteit en gas worden niet meegerekend bij de aanvraag van een lening. Andere lening of kredieten wel en deze zijn snel en makkelijk gecontroleerd door de kredietverstrekker gezien ze allemaal genoteerd staan bij de nationale bank van België.

Wat met mijn gezinssituatie?

gezinssituatie in BelgiëAls laatste dien je aan te geven wat je gezinssituatie is. Ben je alleenstaand of gehuwd, heb je kinderen ten laste? Zeker wanneer je een partner hebt, is het belangrijk te beseffen dat de lening wellicht door jullie beide getekend zal worden en dus beide inkomsten en uitgaven relevant zijn.

Voor het aanvragen van een lening, kunt u terecht via een leningsimulator bij diverse kredietverstrekkers.