Lenen zonder inkomen is niet altijd even gemakkelijk. Toch hoeft een gebrek aan inkomen of een job niet in te houden dat er niet geleend kan worden. Er zijn privépersonen die een krediet willen toekennen aan iemand die van een uitkering leeft, maar ook minileningen kunnen een optie zijn alsook familie of vrienden. Daarnaast kan een lening zonder inkomen ook tot de mogelijkheden behoren indien men een eigendom bezit. Hierbij staat de eigendom garant voor het terugbetalen van het krediet. Vanzelfsprekend is het wel eenvoudiger om te lenen wanneer men wel over een inkomen beschikt omdat het risico voor de ontlener in dat geval een stuk lager ligt.

minilening3Minileningen

Minileningen zijn leningen waarbij enkel een klein bedrag geleend wordt gedurende een korte periode, uitgedrukt in weken of maanden. De leningen bedrag slechts een paar honderd euro en dienen om een tijdelijk financieel probleem op te lossen. Vaak dient een extra som betaald te worden als garantie voor de terugbetaling. Minileningen zijn ideaal voor wie tijdelijk in geldnood zit omdat ze vaak ook afgesloten kunnen worden zonder een vast inkomen.

Lenen van een privépersoon

Lenen van een privépersoon kan vaak ook zonder inkomen. Een eerste optie is om te lenen van iemand die men persoonlijk kent en waar dus sprake is van een vertrouwensrelatie. In dit geval gaat de ontlener ervan uit dat de lening terugbetaald zal worden zonder hiervoor een extra garantie te willen. In het andere geval wordt geleend van een privépersoon die men niet kent. Deze zal vaak wel een garantie willen in de vorm van een uitkering of een tweede persoon die zich borg wilt stellen voor de lening.

Lenen met een eigendom

Ook wie een eigendom bezit, kan vaak lenen zonder inkomsten. In dit geval staat de eigendom borg voor de lening. Bij deze vorm van lenen is het belangrijk dat men zeker aan de maandelijkse betalingen kan voldoen gezien de ontlener anders het recht heeft de eigendom in beslag te laten nemen.

Bezoek BeoBank website