investeringskredietHeel wat bedrijven maken gebruik van een investeringskrediet om de nodige investeringen te kunnen doen, ook wanneer hun liquide middelen dit eigenlijk niet toelaten.  Ook wanneer je een kleine onderneming hebt, zou je ervoor kunnen opteren om dit type lening aan te vragen. Hierbij alvast wat meer informatie.

Wat is een investeringskrediet?

Een investeringskrediet is een lening voor bedrijven met het doel geplande investeringen te kunnen uitvoeren op het gewenste tijdstip ongeachte de financiële middelen die het bedrijf op dat ogenblik zelf heeft. Kortweg, een lening voor bedrijven. Natuurlijk moet je als bedrijf wel kunnen bewijzen waar de lening voor aangewend zal worden en wat de voordelen van die investering zijn. Voor je naar een financiële instelling stapt, maak je dan ook best een duidelijk en goed onderbouwd dossier op. Zo zal je het snelste een investeringskrediet toegekend krijgen. Daarnaast heeft niet elke kredietverstrekker dezelfde voorwaarden. Hou hier rekening mee wanneer je aanbieders vergelijkt.

Waarom een investeringskrediet afsluiten?

Vaak moet je als bedrijf regelmatig investeren om innovatief te blijven en voldoende klanten te trekken. Ook bij de start van een bedrijf zijn meestal enkele investeringen nodig en wanneer het economisch wat minder gaat, kan de juiste investering ervoor zorgen dat je het hoofd boven water kan houden. Helaas zijn dit meestal ook de momenten waarop een investering het minst gelegen komt. Een starter heeft nog geen inkomsten en bij een recessie zijn de liquide middelen wellicht ook beperkt. Een investeringskrediet is de oplossing in zo’n situatie. Ze geeft je de mogelijkheid om dadelijk actie te ondernemen en dan op een gestadig tempo het krediet af te betalen.

Op welke termijn?

De mogelijke termijnen voor een investeringskrediet hangen van verschillende factoren af. Eerst en vooral is er de aard van de aankoop. Wanneer dit een aankoop is die slechts tijdelijk opbrengt of snel afgeschreven is, kan je beter geen al te lange looptijd voor de lening hanteren. Anders moet je nog een lange tijd betalen nadat je investering in waarde is gedaald. Ook het bedrag dat je wilt lenen, zal een invloed hebben op de mogelijke looptijden. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat lenen geld kost en een lening op lange termijn duurder zal zijn. Bovendien heb je binnen een paar jaar misschien opnieuw geld nodig voor een grote aankoop en wanneer je nog met een lopend krediet zit, is de kans bestaande dat een nieuwe lening wordt afgewezen.